5ο εξάμηνο

Για φοιτητές Ε’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δηλώνονται 1 (Ένα) υποχρεωτικό μάθημα.

Προσοχή
Όσο αφορά τις Διδακτικές:
1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: 1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ403 Διδακτική της Ιστορίας ή Υ405 Διδακτική της Φυσικής.
και
2) 1 (Ένα) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα από Β΄Φάση : ΥΕ431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος ή ΥΕ432 Διδακτική των Θρησκευτικών ή ΥΕ433 Διδακτική των Εικαστικών ή ΥΕ434 Διδακτική της Μουσικής ή ΥΕ435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής.

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα:
Δηλώνεται 3 (Τρία) μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Προσοχή 1(Ένα) από κάθε ομάδα.
1(Ένα) Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
1(Ένα) Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
1(Ένα) Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Υ111 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Υ403 Διδακτική της Ιστορίας
Υ405 Διδακτική της Φυσικής
ΥΕ431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
ΥΕ432 Διδακτική των Θρησκευτικών
ΥΕ433 Διδακτική των Εικαστικών
ΥΕ434 Διδακτική της Μουσικής
ΥΕ435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
ΥΕ163
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Επιστημονική τεχνογραφία
ΥΕ133
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου
ΥΕ144
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία
ΥΕ244
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους
ΥΕ268
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
ΥΕ256
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας
ΥΕ333
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Εφαρμοσμένη Στατιστική
ΥΕ354
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού
ΥΕ350
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες
ΥΕ175
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Συναισθηματικές & Συμπεριφορικές Διαταραχές
ΥΕ206
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Λαογραφία και εκπαίδευση

© 2020 eled.uowm.gr