4ο εξάμηνο

Δηλώνονται τα 3 (Τρία) υποχρεωτικά μαθήματα

1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ403 Διδακτική της Ιστορίας ή Υ405 Διδακτική της Φυσικής

1 (Ένα) μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής από κάθε ομάδα.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Υ301 Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών
Υ107 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Υ304 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία
Υ403 Διδακτική της Ιστορίας
Υ405 Διδακτική της Φυσικής
ΥΕ155
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας
ΥΕ164
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο
ΥΕ165
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση
ΥΕ248
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές
ΥΕ264
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας
ΥΕ243
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Διδακτική της Λογοτεχνίας
ΥΕ362
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
ΥΕ353
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυσης Προβλημάτων
ΥΕ359
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και διδακτικών σεναρίων με ΤΠΕ
280
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Σχολική ζωή

© 2020 eled.uowm.gr