Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ244
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Υ 207. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Δεν προσφέρεται
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http:// eclass.uowm.gr/courses/ELED172

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να είναι ικανοί οι φοιτητές: Να διακρίνουν τις παραδοσιακές από τις σύγχρονες μεθόδους γραφής και ανάγνωσης της πεζογραφίας (συμπεριλαμβανομένου και του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου) για παιδιά και νέους. Να διακρίνουν τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη: λαϊκό και λόγιο παραμύθι, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο. Να ερευνούν βιβλιογραφικά, από έντυπη ή ηλεκτρονική βιβλιογραφία, το έργο ενός πεζογράφου λογοτέχνη. Να εκπονούν και να παρουσιάζουν μια επιστημονική ερευνητική εργασία με ειδικό θέμα ή με θέμα το λογοτεχνικό έργο ενός πεζογράφου συγγραφέα. Να αποκτήσουν δεξιότητες διδασκαλίας της πεζογραφικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Να εκπονούν εργασίες (διδακτικά σενάρια) με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δηλαδή με βάση θεματικές ενότητες όπως οι «φιλικές σχέσεις», τετραμερές σχέδιο διδασκαλίας (με στοχοθεσία, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, αξιολόγηση) και εφαρμογή του σε τρεις διαδοχικές φάσεις: πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, μετά την ανάγνωση.

Γενικές ικανότητες

Επίσης, να αποκτήσουν γενικές ικανότητες αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών εκπόνησης ομαδικής ή αυτόνομης εργασίας σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σε θεωρητική και πρακτική βάση. Στο θεωρητικό μέρος με εισηγήσεις εκτίθεται ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά η πεζογραφία για παιδιά κατά λογοτεχνικά είδη: λαϊκό και λόγιο παραμύθι, μύθος, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο, εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Επίσης, παρουσιάζεται η αφηγηματική και η θεματική ανάλυση των πεζογραφικών έργων και η ερμηνευτική τους προσέγγιση. Οι τρόποι αυτοί ανάλυσης των λογοτεχνικών έργων συνδέονται με τη βαθύτερη γνώση της πεζογραφικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους και συνδέεται με την τελική γραπτή εξέταση των φοιτητών. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται πεζογραφήματα (ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο) διαφόρων συγγραφέων: η παρουσίαση γίνεται με μορφολογική, αφηγηματολογική /αφήγηση/ αφηγητής/ ιστορία /οπτική γωνία, εστίαση/ πλοκή/ χαρακτήρες-ήρωες/ σκηνοθεσία/, σημασιολογική, σημειολογική, ιδεολογική και ανάλυση κάθε έργου και προτείνονται σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τα Ν.Α.Π. Σπουδών. Προτείνονται από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές ολοκληρωμένα (με στοχοθεσία, διδακτικό υλικό, δραστηριότητες, αξιολόγηση) διδακτικά σενάρια το ελάχιστο 12 ωρών διδασκαλίας), και παρουσιάζονται σε Power Point στην τάξη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με προβολές υλικού, βιβλίων, σχημάτων, εικονογραφημένων βιβλίων, κλπ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν γίνονται εργαστήρια
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25 ώρες
Μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας 25 ώρες
Εκπόνηση διδακτικού σεναρίου/project 20 ώρες
Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 3 ώρες
Προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις 25 ώρες
Γραπτές εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 101 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με συστηματικό σχολιασμό κατά την προφορική παρουσίαση εργασίας των φοιτητών και την αξιολόγηση των τελικών γραπτών εξετάσεων, μέσω της καταχώρησής της σε ειδικά προγράμματα για τη βαθμολογία των φοιτητών του Τμήματος του Πανεπιστημίου (classweb).

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ακριτόπουλος, A. (2013). Η συγγραφέας Άλκη Ζέη. Αναπαραστάσεις βιωματικής λογοτεχνίας κοινωνικού ρεαλισμού. Εκδόσεις Γράφημα, 2017. Ακριτόπουλος, A. (2013). (Επιμέλεια). Ελληνική παιδική-νεανική λογοτεχνία. Ιστορία, κριτική, διδασκαλία. Ηρόδοτος. Καρακίτσιος, Α. (2010). Σύγχρονη παιδική μικροαφήγηση, Ζυγός

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Διάλογοι! Φιλόλογος Διαβάζω Διαδρομές anagnostis diastixo

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση