Φοιτητικός σύλλογος

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσα σε ένα πνεύμα ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου και ελεύθερης διακίνησης, διαμόρφωσης και αντιπαράθεσης ιδεών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το διοικητικό συμβούλιο του φοιτητικού συλλόγου ορίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Καζαντζίδης Χρήστος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Γραμματέας α΄: Σοφία Μίσσιου
Ταμίας: Λεωνίδας Δεσποτούλης
Αντιπρόεδρος β΄: Ευγενία Παπαδόπουλου
Γραμματέας β΄: Χαρίλαος Ψημένος
Μέλος: Νίκος Ρίζος

Διαχειριστής σελίδας Φοιτητικού Συλλόγου ΠΤΔΕ : Καζαντζίδης Χρήστος Αντώνιος

Τηλέφωνο Γραφείου Φοιτητικού Συλλόγου : 23850-55063

e-mail : fsptde@uowm.gr

© 2020 eled.uowm.gr