Οργάνωση διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου. Η διδασκαλία των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική εφόσον εγγραφούν δέκα άτομα στο καθένα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί μάθημα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό και με λιγότερους από δέκα φοιτητές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Στον Οδηγό Σπουδών δημοσιεύονται οι στόχοι και συνοπτικά το περιεχόμενο του μαθήματος, η μορφή διδασκαλίας, οι υποχρεώσεις των φοιτητών, ο τρόπος αξιολόγησής τους, καθώς επίσης και ένας ενδεικτικός πίνακας με τη βιβλιογραφία αιχμής που σχετίζεται με το μάθημα αναφοράς, για τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών.

© 2020 eled.uowm.gr