Γραμματεία – Διοικητικό Προσωπικό

Ώρες τηλεφωνικής και δια ζώσης εξυπηρέτησης κοινού και φοιτητών: Καθημερινά 11:00-13:00


Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου

Γραμματέας – Προϊσταμένη Τμήματος
e-mail: efrai@uowm.gr
Τηλ.: 2385055004


Σαχινίδης Βασίλειος

Διοικητικά θέματα
e-mail: vsachinidis@uowm.gr
Τηλ.: 2385055001


 

Αθηνά Χαραλαμπίδου

Φοιτητικά θέματα
e-mail: acharalampidou@uowm.gr
Τηλ.: 2385055005


Μαύρου Στέφανος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες”
e-mail: smavrou@uowm.gr
Τηλ.: 2385055111


Ευαγγέλου Δέσποινα

Βοηθητικό προσωπικό
υπεύθυνη για τις γνησιότητες τίτλων σπουδών αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

e-mail: devaggelou@uowm.gr
Tηλ: 2385055002


Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
53100, Φλώρινα
Τ.Θ. 21

© 2020 eled.uowm.gr