Επιτροπές Τμήματος

1. Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
 • Χαράλαμπος Λεμονίδης, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Αικατερίνη Δημητριάδου
 • Ελένη Γρίβα
 • Γεώργιος Μαλανδράκης
 • Γεώργιος Παλαιγεωργίου
2. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών
 • Χαράλαμπος Λεμονίδης, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Αλέξανδρος Ακριτόπουλος
 • Κατερίνα Δημητριάδου
 • Ιωάννης Θωίδης
 • Αγγελική Σακελλαρίου
 • Γιώργος Παλαιγεωργίου
3. Συντονιστικό Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • Δημήτρης Πνευματικός (Διευθυντής)
 • Άννα Σπύρτου
 • Ελένη Γρίβα
 • Κωνσταντίνος Κασβίκης
 • Γεώργιος Παλαιγεωργίου
4. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 • Δημήτρης Πνευματικός
 • Ιωάννης Θωίδης
5. Επιτροπή ERASMUS
 • Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης
 • Γεώργιος Μαλανδράκης

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση