Επιτροπές Τμήματος (2021 – 2022)

1. Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Γκιαούρη Στεργιανή
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
Σακελλαρίου Αγγελική
Καζαντζίδης Χρήστος (Eκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/τριών)

2. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Θωίδης Ιωάννης, Πρόεδρος του Τμήματος
Ρετάλη Άννα – Καρολίνα
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Πνευματικός Δημήτριος
Σακελλαρίου Αγγελική
Βάσιου Αικατερίνη
Εκπρόσωπος φοιτητών/τριών

3. Επιτροπή Συγγραφής Οδηγού Σπουδών

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Θωίδης Ιωάννης
Σακελλαρίου Αγγελική

4. Επιτροπή για φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Γκιαούρη Στεργιανή
Μαυροπαλιάς Τρύφωνας
Πνευματικός Δημήτριος

5. Επιτροπή έρευνας

Γκιαούρη Στεργιανή
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Ρετάλη Άννα-Καρολίνα

6. Επιτροπή σύνδεσης με πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς

Ανδρέου Ανδρέας
Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
Καμαρούδης Σταύρος
Μπουνόβας Ιωάννης

7. Συντονιστικό Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Γρίβα Ελένη (Διευθύντρια)
Ανδρέου Ανδρέας
Θωϊδης Ιωάννης
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Γκιαούρη Στεργιανή

8. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Θωίδης Ιωάννης
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Παπαδοπούλου Βασιλική

9. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Γκιαούρη Στεργιανή
Ρετάλη Καρολίνα Άννα

10. Επιτροπή Δεοντολογίας

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Ανδρέου Ανδρέας
Λεμονίδης Χαράλαμπος

11. Επιτροπή ERASMUS

Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Καμαρούδης Σταύρος

© 2020 eled.uowm.gr