Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γκώγκου Αικατερίνη
βιβλιοθηκονόμος
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
τηλ: 2385055054

Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
τηλ: 2385055053

© 2020 eled.uowm.gr