Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ.: 2385055059

Ηλιάδου Μάρθα 
e-mail: miliadou@uowm.gr
Τηλ.: 2385055000

© 2020 eled.uowm.gr