Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ256
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED116/

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρίες και αρχές γλωσσικής πρόσκτησης/εκμάθησης Εννοιολογικός προσδιορισμός των γλωσσικών στρατηγικών. Χαρακτηριστικά των γλωσσικών στρατηγικών. Ταξινομίες των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας. Ταξινομία της Oxford: Άμεσες και έμμεσες στρατηγικές για την παραγωγή και πρόσληψη προφορικού και γραπτού λόγου. Διδακτικές τεχνικές ενδυνάμωσης των γλωσσικών στρατηγικών. Πρακτική εξάσκηση στην καλλιέργεια των στρατηγικών των μαθητών του δημοτικού μέσα από δραστηριότητες στα βιβλία γλώσσας της Ε και Στ τάξης, καθώς και σε βιβλία για την ελληνική ως Γ2..

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr