Διοικητικά Όργανα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Γραμματεία: Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θωίδης Ιωάννης
Αναπληρωτής Πρόεδρος:
 Καθηγητής Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος 

Μέλη: 

Μέλη Δ.Ε.Π.

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής
Ανδρέου Αντρέας, Καθηγητής
Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια
Ιορδανίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής
Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια
Θωίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καμαρούδης Σταύρος, Aναπληρωτής Καθηγητής
Σακελλαρίου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γκιαούρη Στεργιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κασβίκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Παπανικολάου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Ρετάλη Άννα Καρολίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Τρύφωνας Μαυροπαλιάς 

Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών

Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

© 2020 eled.uowm.gr