Συνέχιση των σπουδών

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο να αποκτήσουν:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s Degree) σε ένα από τα πεδία που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph Degree), εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο της χώρας ή του εξωτερικού.

© 2020 eled.uowm.gr