3ο εξάμηνο

Για φοιτητές Γ’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα και 1 (Ένα) μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής από κάθε ομάδα.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Υ401 Α ́ Φάση Δι.Με.Πα
Υ212 Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας
Y213 Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας
Υ118 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (Παιδαγωγικά Υλικά & Μέσα)
ΥΕ136
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Εννοιολογική Ανάπτυξη και Μάθηση
ΥΕ131
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Αναλυτικά Προγράμματα
ΥΕ162
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Εκπαιδευτική Πολιτική
ΥΕ257
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Εισαγωγή στη διγλωσσία – Διγλωσσία και εκπαίδευση
ΥΕ266
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και παραγωγή κειμένων
ΥΕ232
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση
ΥΕ337
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Ιστορία των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
ΥΕ351
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΥΕ356
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά
167
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Διαχείριση Σχολικής Τάξης

© 2020 eled.uowm.gr