Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)


Ανδρέου Ανδρέας
Καθηγητής
Γρίβα Ελένη
Καθηγήτρια
Ηλιάδου – Τάχου Σοφία
Καθηγήτρια
Ιορδανίδης Γεώργιος
Καθηγητής
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Καθηγητής
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καθηγητής
Πνευματικός Δημήτριος
Καθηγητής
Σπύρτου Άννα
Καθηγήτρια
Θωίδης Ιωάννης
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καμαρούδης Σταύρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κασβίκης Κώστας
Επίκουρος Καθηγητής
Παπανικολάου Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής
Ρετάλη Άννα-Καρολίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τζιφόπουλος Μενέλαος
Επίκουρος Καθηγητής

© 2020 eled.uowm.gr