Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Λεμονίδης Χαράλαμπος
Κωδικός Μαθήματος Υ301
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 ώρες την εβδομάδα
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED159/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και είναι ικανοί να: - αναλύουν και να αξιολογούν τις συμπεριφορές των μαθητών στις μαθηματικές έννοιες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - κατανοούν τα λάθη και τις δυσκολίες των μαθητών σε έννοιες μαθηματικών - γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης βασικών μαθηματικών εννοιών - γνωρίζουν τις τροχιές διδασκαλίας μάθησης των βασικών μαθηματικών εννοιών - χειρίζονται τη διδασκαλία σε διαφοροποιημένες καταστάσεις - χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία των μαθηματικών

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: - Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών σε παγκόσμιο επίπεδο - Οι αρχές για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής - Μέθοδοι διδασκαλίας για τα μαθηματικά - Η χρήση των αναπαραστάσεων στα Μαθηματικά - Μάθηση του αριθμού και των πρώτων Μαθηματικών εννοιών - Νοεροί υπολογισμοί. - Μάθηση της προπαίδειας. - Πολυψήφιοι αριθμοί και σύστημα αρίθμησης - Λύση προβλήματος - Τα κλάσματα. Υπολογισμοί με κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί και ποσοστά - Η ανάπτυξη των εννοιών του λόγου και της αναλογίας - Γεωμετρία - Δυναμική γεωμετρία - Διδασκαλία μαθηματικών και χρήση ΤΠΕ Βιβλιογραφία Ε. Κολέζα. Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Εκδόσεις Leader Books. Αθήνα 2000. Χ. Λεμονίδης (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240. Χ. Λεμονίδης (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195. Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου . Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235. Streefland, L. (1991). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα. Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα 1995. Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Επιμελητής: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις: Τυπωθήτω. Αθήνα. Τρόπος αξιολόγησης - Κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει διάφορες μικρές εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο βαθμός των εργασιών αυτών θα προσμετρήσει στο 20% του συνολικού βαθμού. - Οι τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα προσμετράει στο 80% του συνολικού βαθμού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο και εξαποστάσεων εργσίες και ασκήσεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 0.5 ECTS
Εργασίες 1 ECTS
Παρουσιάσεις φοιτητών 0.5 ECTS
Εργασία για εξετάσεις 2 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 4 ECTS
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να δουν το γραπτό τους. Μετά τις εξετάσεις ανακοινώνω τις λύσεις των θεμάτων.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Λεμονίδης, Χ. (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240. Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195. Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου . Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235. Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Νοεροί υπολογισμοί. Λογαρέζω με το τσιμίδι μ’. Εκδόσεις Ζυγός. Θεσσαλονίκη, σελ. 440. Λεμονίδης, X. (2016). Στην τροχιά των ρητών. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. σελ. 576. Streefland, L. (1991). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα. Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα 1995. Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Επιμελητής: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις: Τυπωθήτω. Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Journal of Science and Mathematics Education Educational Studies in Mathematics Learning and Instruction Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, ZDM,

© 2018 eled.uowm.gr