Διδακτική της Λογοτεχνίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ243
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Παρουσίαση γενικότερων θεματικών τόπων της σύγχρονης διδακτικής της λογοτεχνίας: -Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (συνοπτική παρουσίαση) -Η διδακτική μετάθεση -Η πρακτική της διδασκαλίας -Λογοτεχνία και Γραμματισμοί -Ο μαθητής ως αναγνώστης -Παρουσίαση νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. -Λογοτεχνική ανάγνωση και λογοτεχνική γραφή -Η Λογοτεχνία και οι χρήσεις της στην κοινωνία -Η ιδεολογική χρήση της Λογοτεχνίας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με προβολές υλικού, σχημάτων, εικονογραφημένων βιβλίων, κλπ.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με συστηματικό σχολιασμό της Προόδου των φοιτητών κατά την Προφορική παρουσίαση εργασίας και μέσω της προσωπικής της καταχώρησης σε ειδικά προγράμματα για τη βαθμολογία των φοιτητών του Τμήματος του Πανεπιστημίου.

© 2018 eled.uowm.gr