Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ232
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Υ 207 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Δεν προσφέρεται
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http:// eclass.uowm.gr/courses/ELED171/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να είναι οι φοιτητές ικανοί: Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν την ιστορία από τη θεωρία/κριτική και τη διδασκαλία της νεοελληνικής ποίησης και ειδικότερα της παιδικής ποίησης. Να είναι ικανοί να επιχειρούν διάφορες μεθόδους ανάλυσης της ποίησης, λ.χ. στιχουργική, μορφολογική, ειδολογική, θεματική ανάλυση, κλπ. και να παρακολουθούν τα ρεύματα και τις τεχνοτροπίες της νεοελληνικής ποίησης και μάλιστα της παιδικής ποίησης. Να αποκτήσουν ικανότητες βιβλιογραφικής, αναλυτικής, θεωρητικής, κριτικής έρευνας, στο έργο ενός ποιητή και να το παρουσιάζουν σε σχέδιο εργασίας / project (PPT) ή σε μια επιστημονική γραπτή εργασία. Να αποκτήσουν δεξιότητες διδασκαλίας της ποίησης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τα Ν. Α. Π. Σπουδών.

Γενικές ικανότητες

Επίσης, να αποκτήσουν γενικές ικανότητες αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών εκπόνησης ομαδικής ή αυτόνομης εργασίας σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σε θεωρητική και πρακτική βάση. Στο θεωρητικό μέρος, με διαλέξεις και εισηγήσεις εκτίθεται συνοπτικά η ιστορία, η θεωρία και η κριτική της νεοελληνικής ποίησης και ειδικότερα της παιδικής ποίησης. Αναπτύσσεται διάλογος σε θέματα ανάλυσης και ερμηνείας, όπως η παραδοσιακή και η νεωτερική ποίηση, τα ποιητικά ρεύματα, οι σύγχρονες τάσεις της ποίησης για παιδιά και νέους, τα ποιητικά αλφαβητάρια, επίσης σε θέματα συσχετισμού ποίησης και μουσικής/τραγουδιού, ποίησης και ζωγραφικής. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται πολύπλευρα ποιήματα διαφόρων ποιητών της σύγχρονης κυρίως ποίησης και της παιδικής ποίησης ειδικότερα, όπως σονέτα, ληρολογήματα, αφηγηματικά και λυρικά ποιήματα, αλφαβητάρια, παραμυθοτράγουδα, κ. ά. . Αναλύονται μορφολογικά, σημασιολογικά, ερμηνευτικά. Η παρουσίαση συνδέεται πάντοτε και με την εκπόνηση εργασίας των φοιτητών. Επίσης παρουσιάζονται σχέδια εργασίας της διδασκαλίας της ποίησης (διδακτικά σενάρια) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τα Ν. Α. Π. Σπουδών και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δηλαδή με βάση θεματικές ενότητες όπως λόγου χάριν το ποιητικό είδος «Το σονέτο», με τετραμερές σχέδιο διδασκαλίας (στοχοθεσία, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, αξιολόγηση) και εφαρμογή του σε τρεις διαδοχικές φάσεις: πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, μετά την ανάγνωση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με προβολές υλικού, σχημάτων, εικονογραφημένων βιβλίων, κλπ.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Δεν χρησιμοποιούνται
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν χρησιμοποιούνται
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης open e-class του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25 ώρες
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25ώρες
Εκπόνηση διδακτικού σεναρίου/project 20ώρες
Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 3ώρες
Προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις 25ώρες
Γραπτές εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 101 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται από τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την πρόοδό τους, και κυρίως από την προφορική παρουσίαση εργασίας σε τακτή ημερομηνία μαθήματος, πριν την τελική παράδοση της εργασίας τους στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ακριτόπουλος, Α. (1993). Η ποίηση για παιδιά και νέους, Αθήνα, Ηρόδοτος. Hirsch, E. (1999). How to Read a Poem and fall in Love with Poetry. New York: Harcourt Brace. Gouvard, G. N. (2001). L’ analyse de la poesie, Paris: PUF Καρακίτσιος, Α. Σύγχρονη Παιδική Ποίηση, Σύγχρονοι Ορίζοντες, Θεσσαλονίκη, 2002. Ακριτόπουλος, Α. Ν. (2000). Για την ποιητική και τη ρητορική του Αντρέα Εμπειρίκου. U.S.P. Ακριτόπουλος, Α. Ν. (2013). Οι ποιητές της Φλώρινας. Φλωρινιώτικες: Εκδόσεις Ι. Αριστείδου. Συστήνεται ειδικότερη βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους θέμα εργασίας που εκπονείται από τους φοιτητές, λ.χ. για το θέμα "Η ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη" ή "Η παιδική ποίηση του Ευγένιου Τριβιζά", δίνονται διάφορες μελέτες για κάθε ποιητή ξεχωριστά.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Διάλογοι! Φιλόλογος Διαβάζω Διαδρομές anagnostis diastixo

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση