Ιστορία των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ337
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση επιστημονικών ιδεών Απόκτηση ιστορικής κατανόησης Ανάπτυξη συγκριτικής κατανόησης και συσχετισμός επιστημονικών επιτευγμάτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης με χρήση ΤΠΕ Κατανόησης της ευρετικής μεθόδου ανάλυση - σύνθεση Σχεδιασμός μαθησιακών σειρών ή/και πόστερ

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα΄ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παρουσίαση μαθηματικών εννοιών από την Ιστορία των Μαθηματικών και οι τρόποι διδακτικής χρήσης τους. Παρουσίαση της Παγκόσμιας ιστορίας του Αριθμού και των Αριθμητικών συστημάτων. Στοιχεία από τη Βαβυλωνιακή, Αιγυπτιακή, Ελληνική, Αραβική, Κινέζικη και Ινδική Μαθηματική παράδοση που σχετίζονται με έννοιες οι οποίες παρουσιάζονται στη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου. Μελέτες περίπτωσης: Μέθοδοι πολλαπλασιασμού, Πειραματική γεωμετρία του Μεσαίωνα στην Δυτική και Βυζαντινή Μαθηματική παράδοση, Μέτρα και Σταθμά, Η ιστορία του κλάσματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι. Χρήση eclass για την αρθογραφία. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Παρουσίαση Εργασιών 3
Συγγραφή Εργασίας 30
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Σύνολο Μαθήματος 112
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τις τελικές γραπτές εξετάσεις, την παρουσίαση και την υποβολή της εργασίας τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Fauvel & Van Maanen, ICMI study, 2000, Springer Εκδόσεις των IREM της γαλλικής σχολής

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Αφιερώματα περιοδικών πχ Educational studies in Mathematics. For the learning of Mathematics, Επιστήμες της Αγωγής, Menon Educational Journal

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση