Δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Λεμονίδης Χαράλαμπος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ356
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED309/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: • Προσδιορισμός των όρων: δυσκολίες στα μαθηματικά, μαθησιακές δυσκολίες (μ. δ.) στα μαθηματικά, δυσλεξία, δυσαριθμησία, κτλ. Ενδείξεις συμπτώματα. • Λειτουργία της μνήμης. • Εγκέφαλος, νευροψυχολογία και μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. • Μάθηση της αριθμητικής και αριθμητισμός. Ανάπτυξη των αριθμητικών εννοιών. • Νοεροί υπολογισμοί και μαθησιακές δυσκολίες. Μάθηση και χρήση αριθμητικών γεγονότων. Μάθηση της προπαίδειας. • Δυσκολίες των μαθητών στη μάθηση των ρητών αριθμών. • Συναισθηματικοί παράγοντες: άγχος, αυτοεκτίμηση, κτλ. • Διδακτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με μ.δ. Παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων και εφαρμογών. • Χρήση των ΤΠΕ για διδακτική παρέμβαση σε παιδιά με μ.δ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση