Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασβίκης Κώστας
Κωδικός Μαθήματος Υ212
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτες και οι φοιτήτριες: - θα εισαχθούν σε θέματα σχετικά με την επιστήμη της Ιστορίας και την ιστορική εκπαίδευση - θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες προσεγγίσεις του μαθήματος της ιστορίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης και κατανόησης των μαθητών, - θα εμβαθύνουν σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και στις δυνατότητες για πολλαπλές προσεγγίσεις, αναγνώσεις και ερμηνείες του παρελθόντος - θα προετοιμασθούν για τη διδασκαλία της ιστορίας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (Β' Φάση, Γ΄ Φάση)

Γενικές ικανότητες

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: - να υλοποιούν ερευνητικές εργασίες για ζητήματα ιστορικής κατανόησης και σκέψης των μαθητών / τριών - να εντοπίζουν και να περιγράφουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδεολογικής χρήσης των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας - να αναλύουν και να ερμηνεύουν ιστορικές πηγές στο πλαίσιο της διδασκαλίας συγκεκριμένων ιστορικών θεμάτων - να παρουσιάζουν σε ομάδες έρευνες στη βιβλιογραφία - να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με αφορμή συγκεκριμένες προσεγγίσεις του ιστορικού μαθήματος (ενσυναίσθηση, πολυπρισματικότητα, debate κλπ.)

Περιεχόμενο μαθήματος

Σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας ως επιστήμης από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τα ιστορικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσης της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Αναλυτικά Προγράμματα και στόχοι για το μάθημα της Ιστορίας στην ελληνική πραγματικότητα, η συμβολή των σχολικών εγχειριδίων στην ιστορική εκπαίδευση και η έρευνά τους, συγκρότηση της ιστορικής σκέψης και συνείδησης, ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες και έρευνες για τη διδασκαλία της ιστορίας, ενσυναίσθηση – ιστορική φαντασία, εναλλακτικά περιβάλλοντα ιστορικής εκπαίδευσης (μουσείο, Νέες Τεχνολογίες, ιστορικό τοπίο), τοπική ιστορία και έρευνά της.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Ερευνητικές εργασίες 25 ώρες
Προετοιμασία για εξετάσεις 26 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 90 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν μετά τις εξετάσεις με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ίγκερς, Γ. (1999) Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. (μτφρ. Π. Ματαλάς), Νεφέλη: Αθήνα. Καρ, Ε. Χ. (1999) Τι είναι η ιστορία; (μτφρ. Α. Παππάς), Εκδόσεις «Γνώση»: Αθήνα. Λιάκος, Α. (2007) Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα. Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Μεταίχμιο: Αθήνα. Κόκκινος, Γ. –Νάκου, Ει. επιμ.(2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση τον 21ο αιώνα. Μεταίχμιο: Αθήνα. Κόκκινος, Γ., Βλαχού, Μ., Σακκά, Β., Κουνέλη, Ε., Κώστογλου, Ου., Παπαδόπουλος, Στ. (2007), Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο, Ταξιδευτής: Αθήνα. Κόκκινος, Γ., Μαυροσκούφης, Δ., Γατσωτής, Π., Λεμονίδου, Ε. (2010) Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της ιστορίας. Νοόγραμμα: Αθήνα. Κόκκινος, Γ. και Μαυροσκούφης, Δ. (2015), Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση. Ρόδον Εκδοτική: Αθήνα. Κουλούρη, Χρ. (1988) Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-18. Αθήνα. Λεοντσίνης, Γ. Ν. (1996) Διδακτική της ιστορίας. Γενική - τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα. Μαυροσκούφης, Δημ. Κ. (2005) Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. Ρεπούση, M. - Τσιβάς, A. επιμ. (2011), Από τα ίχνη στις μαρτυρίες. Η επεξεργασία των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας, Εκδόσεις Γράφημα: Αθήνα. Barton, K. C. – Levstik, L. S. (2009) Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό (μτφρ. Α. Θεοδωρακάκου), Μεταίχμιο: Αθήνα. Husbunds, Ch. (2004) Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα. Μεταίχμιο: Αθήνα. Sebba, J. (2000) Ιστορία για όλους. (Μετ. Μ. Καβαλιέρου). Μεταίχμιο: Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- American Educational Research Journal - History and Theory - International Journal of Historical Learning, Teaching and Research (IJHLTR) - Journal of Curriculum and Teaching - Journal of Curriculum Studies - Teaching History - The History Teacher - Θέματα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Νέα Παιδεία

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση