Κασβίκης Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Ιστορίας και Πολιτισμού
Γραφείο: 112
Τηλέφωνο: 2385055026
E-mail: kkasvikis@uowm.gr
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  • Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημ. Γληνός», Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
  • Διδακτορικό με θέμα «Αρχαιολογικές αφηγήσεις στην εκπαίδευση» στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική Ιστορίας, Μουσειακή εκπαίδευση, Αρχαιολογία και εκπαίδευση, Έρευνα σχολικών εγχειριδίων, Δημόσια αρχαιολογία και πολιτικές του παρελθόντος Διδασκόμενα Μαθήματα:
  • Διδακτική της Ιστορίας (Y403)
  • Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας (YE261)
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτισμού (ΥΕ262)
  • Μουσειοπαιδαγωγική στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, Α.Π.Θ. / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

© 2020 eled.uowm.gr