Αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση και την είσοδο στο χώρο των κατατακτηρίων εξετάσεων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αίθουσες των εξετάσεων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν σύμφωνα με τα αρχικά του επωνύμου σας:

Παρακαλούμε πρώτα συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο: «Είσοδοι πρόσβασης στους χώρους εξετάσεων»

 

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

(ΑΠΟ-ΕΩΣ)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε1, W1)

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΣΥΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαγράμματα

Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, W1.

ΑΒ – ΖΑ ΔΒ1 (ισόγειο) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ E1
ΗΛ – ΚΙ Ι4  (ισόγειο) ΚΕΝΤΡΙΚΗ W1
Κ0 – ΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (όροφος) ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ε4
ΜΕ – ΝΤΙ ΑΝ1 (αναγνωστήριο) ΒΟΡΕΙΑ Ε2
ΞΩ – ΠΗ Α3 (πρώτος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗ W1
ΠΙ – ΡΩ ΝΚ 1 (ισόγειο) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ E1 και Ε3
ΣΑ – ΣΠ Α2 (πρώτος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗ W1
ΣΤ – ΤΡ Α7 (πρώτος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗ W1
ΤΣ – ΦΛ Α4 (πρώτος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗ W1
Φ0 – ΨΑ ΝΚ3 (ισόγειο) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ E1 και Ε3

 

Η εξυπηρέτηση στο κυλικείο γίνεται μόνο από τον αίθριο χώρο τον οποίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς μέσω του κεντρικού διαδρόμου του ισογείου που ενώνει την κεντρική με την ανατολική είσοδο, καθώς και περιμετρικά του κτηρίου της Σχολής.

 

Πριν και μετά την εξέταση απαγορεύεται η παραμονή των υποψηφίων στους χώρους και τους διαδρόμους της Σχολής. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνίσταται η τήρηση των υγειονομικών κανόνων, τόσο μέσα όσο και έξω από το κτήριο της Σχολής των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως περιγράφεται στο υγειονομικό πρωτόκολλο.

 

Σχετικά αρχεία:

Είσοδοι πρόσβασης στους χώρους εξετάσεων & Αίθουσες εξετάσεων διάγραμμα Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, W1.

© 2020 eled.uowm.gr