Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προσκομίζονται μαζί με το παρακάτω Έντυπο κατάθεσης επιπρόσθετων δικαιολογητικών και την Υπεύθυνη Δήλωση.

 

© 2020 eled.uowm.gr