Παρουσία 4τομης Ιστορίας της ΔΟΕ στη Φλώρινα

Αγαπητοί/ες

Η ΣΚΑΕΠ συμμετέχει στην εκδήλωση παρουσίασης της 4τομης Ιστορίας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και συνδιοργανώνοντάς την, αλλά κυρίως μέσω των αγαπητών συναδέλφων και συναδελφισών που είτε περιλαμβάνονται στην συγγραφική ομάδα, είτε συμμετέχουν στην εκδήλωση παρουσιάζοντας κάποιον τόμο. Τους/τις ευχαριστούμε.

Η συνδικαλιστική δράση των εκπαιδευτικών και η 100ετής αποτύπωσή της είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική και πιστεύω ότι θα παραβρεθούμε όλοι/ες.

Συναδελφικά

Π. Παπαδοπούλου

Κοσμητόρισα ΣΚΑΕΠ

© 2020 eled.uowm.gr