Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2017-2018»


 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. 
πρόσκλησης 02/2018

 

Σχετικά αρχεία

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση