Παράταση υποβολής αιτήσεων για ΣΙΤΙΣΗ όλων των φοιτητών και ΣΤΕΓΑΣΗ πρωτοετών

Παρατείνετε η υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών για δωρεάν στέγαση πρωτοε&t

Παρατείνετε η υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών για δωρεάν στέγαση πρωτοετών φοιτητών και σίτιση όλων των φοιτητών (πρωτοετείς και παλιά έτη) μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση