Νέα αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Η αλλαγή αφορά την ώρα και μέρα του μαθήματος « ΥΕ163 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ» 5ου εξαμήνου.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr