Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. Υποβολή δικαιολογητικών από 10.12.2020 έως και 18.12.2020

Μαζί με την Αίτηση Μετεγγραφής 2020 οι επιτυχόντες υποβάλλουν στην γραμματεία του Τμήματος:

– Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
– Φωτοτυπία ταυτότητας.
– Φωτογραφία 1 (μία) τύπου ταυτότητας.
– Βεβαίωση από τη σχολή προέλευσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση: ΠΔΜ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100) ή ηλεκτρονικά στη δ/νση malexiou@uowm.gr .

© 2020 eled.uowm.gr