Μετεγγραφές Ακαδ. Έτους 2023 – 2024: Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκριθεί να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέχρι και τη Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένηκαι υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφήςκαθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα προσκομίσουν.
  2. Εκτυπωμένηκαι υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής. ( Συνημμένο αρχείο.)
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (και τις 2 όψεις) Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. . Μία (1) φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης.
  6.  Απολυτήριο Λυκείου.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

Τ.Θ. 21, 53100, Φλώρινα

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr