Κατάθεση αίτησης Πτυχιακής Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (που ήδη βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους) και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες έχουν  επιλέξει τα θέματα ή τις θεματικές για τις πτυχιακές τους εργασίες, κατά τον μήνα Μάιο και ποιο συγκεκριμένα  από 2/5/2023 έως και 31/5/2023, πρέπει να  υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ, είτε μέσω email στο acharalampidou@uowm.gr  ή αυτοπροσώπως.

Κατά τον μήνα Ιούνιο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την τελική διατύπωση του θέματος και ορίζει δεύτερο βαθμολογητή.

Πτυχιακή εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανατεθεί πέρα από το χρονικό όριο της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου.

Το έντυπο, ” Αίτηση για την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας” βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr