Ενημέρωση για την είσοδο στο εργαστήριο πληροφορικής

Η χρήση του εργαστηρίου  πληροφορικής θα γίνεται με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών από όλους όσους εισέρχονται στο εργαστήριο Η/Υ. Όποιος δεν θα έχει μάσκα και γάντια θα του απαγορεύεται η είσοδος.

Από το εργαστήριο Η/Υ

© 2020 eled.uowm.gr