Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της»

Πράξη

Βιογραφικά Τακτικών Μελών

Βιογραφικά Αναπληρωματικών Μελών

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση