Διεθνές Συμπόσιο «Η Μάθηση ως Εμπειρία: Φαινομενολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα.»

“Το Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. , το Πανεπιστήμιο του Innsbruck και την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει Διεθνές Συμπόσιο με θέμα

«Η Μάθηση ως Εμπειρία:
Φαινομενολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα.»

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 17-19 Σεπτεμβρίου 2020

http://symphenedu2020.edlit.auth.gr/home/

© 2020 eled.uowm.gr