Ανοικτά μαθήματα/open courses- Ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Aνοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα,

Aνοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα,
ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα,
στο Διαδίκτυο για όλους
opencourses.gr
Ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους!

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr