ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρακαλούνται  οι φοιτητές  που είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμ&

Παρακαλούνται  οι φοιτητές  που είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο  και έχουν βιβλιάριο υγείας,  να το προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος  άμεσα  για να σταλεί  για  θεώρηση  στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη.

 

                                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eled.uowm.gr