Προθεσμία εγγραφής μετεγγραφέντων και υποβολής αιτήσεων για ΣΙΤΙΣΗ ακαδ. έτους 2018-2019.

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει εγκριθεί, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018  καθημερινά και ώρες 10.00-13.00, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να υποβάλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αίτηση μετεγγραφής, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Μετεγγραφής
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κατά το ίδιο διάστημα από Παρασκευή 16-11-2018 ως και Παρασκευή 23-11-2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

© 2020 eled.uowm.gr