«Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».

Σας ενημερώνουμε για την υποβολή αιτήσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 08 Μαΐου έως και την Παρασκευή   21 Ιουλίου 2023  

 

 

 

 

© 2020 eled.uowm.gr