Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

Γνωστικό αντικείμενο

Αρ. πρωτ. αίτησης επιτυχόντα

Αγγλικά

1014/30-6-2020

Μουσική

1013/30-6-2020

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

1006/29-6-2020

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση – Α’ Φάση

1006/29-6-2020

Μικροδιδασκαλία και Πρακτική Άσκηση

1020/30-6-2020

Ενστάσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποτελέσματα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χαράλαμπος Λεμονίδης

© 2020 eled.uowm.gr