Αίθουσες Διδιασκαλίας

Αίθουσα Α1
Θέσεις: 46

Αίθουσα Α2
Θέσεις: 100

Αίθουσα Α3
Θέσεις: 147

Αίθουσα Α4
Θέσεις: 87

Αίθουσα Α6
Θέσεις: 42

Αίθουσα Α7
Θέσεις: 68

Αίθουσα Α9
Θέσεις: 40

Αίθουσα Α10
Θέσεις: 46

© 2020 eled.uowm.gr