Τοσουνίδης Αντώνιος

Ε.Ε.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικής Αγωγής
ΦΕΚ: 126/10-6-02
Γραφείο: Γραφειο 211
Τηλέφωνο: 2385055057
E-mail: atosounidis@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα:  https://scholar.google.com/citations?user=ACdYauIAAAAJ&hl=en

Βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α του Α. Π. Θεσ/νίκης. 4 χρόνια. Βαθμός πτυχίου: 9.00 (Άριστα). Ειδικότητα: Χειμερινά αθλήματα 10.00 (Άριστα). (1887).
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (Aufbaustudium zur Promotion) στo Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο (Deutsche Sporthochschule) της Κολωνίας Γερμανία. Διάρκεια 1,5 χρόνια. Ειδικότητες: Διοίκηση του Αθλητισμού, Χιονοδρομία και Προπονητική / Κινησιολογία. (Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 32/272/89).(1989).
  • Σπουδές στο Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην γνωστική περιοχή της «Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού».(2002).
  • Σπουδές στο Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην γνωστική περιοχή της «Επιστήμης του Ελεύθερου Χρόνου – Μαζικού Αθλητισμού».(2002).
  • Διδακτορικό στο Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας με κύρια γνωστική περιοχή την Επιστήμη του Ελεύθερου Χρόνου και δεύτερη γνωστική περιοχή την Κοινωνιολογία του Αθλητισμού. Θέμα: «Μάνατζμεντ του χρόνου των Εθνικών Προπονητών όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στη Γερμανία και στην Ιαπωνία». (Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 32/417/99).(1999).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φυσική Αγωγή, Επιστήμη του Ελεύθερου χρόνου, Μάνατζμεντ του χρόνου και Αυτομάνατζμεντ, Αγωγή Υγείας. Βιογραφικό και Αναλυτικό σημείωμα Ανοικτά μαθήματα: Αγωγή Υγείας, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, Πρακτικές της Παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου στον εξωσχολικό Αθλητισμό

© 2020 eled.uowm.gr