Συνεργατική δράση με τίτλο «Κριτική Κατανόηση Εκθεμάτων στις Φυσικές Επιστήμες»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο CRITHINKEDU (“Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula”, 2016-2019), http://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/, στο οποίο συμμετέχει το ΠΔΜ με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στις 26 Φεβρουαρίου 2019 αναπτύχθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας μία συνεργατική δράση με τίτλο «Κριτική Κατανόηση Εκθεμάτων στις Φυσικές Επιστήμες».

Ήταν μια εκπαιδευτική δράση συνεργασίας μεταξύ φοιτητών του 6ου και του 2ου εξαμήνου του ΠΤΔΕ, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νεότερους φοιτητές να κατανοήσουν συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα μέσω πρακτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο. Μετά την παρακολούθηση ενός σύντομου εκπαιδευτικού φιλμ για την κριτική σκέψη και τη συζήτηση που ακολούθησε στην αίθουσα διδασκαλίας, οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου επισκέφτηκαν κατά ομάδες μια σειρά από 20 εκθέματα για τον φυσικό κόσμο στο φουαγιέ της Παιδαγωγικής Σχολής. Τα εκθέματα αυτά είχαν προετοιμαστεί από φοιτητές του 6ου εξαμήνου στο πλαίσιο των εργαστηρίων του μαθήματος «Διδασκαλία της Επιστήμης». Μετά την παρατήρηση των εκθεμάτων και τις ερμηνευτικές διευκρινίσεις που έκαναν οι παλαιότεροι φοιτητές προς τους νεότερους, οι φοιτητές-επισκέπτες συμπλήρωσαν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την κριτική κατανόησή τους σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα που παρατήρησαν στα εκθέματα, καθώς και ένα ανοικτό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της εκδήλωσης στο σύνολό της.

Στη δράση συμμετείχαν 140 φοιτητές, ενώ τα εκθέματα επισκέφτηκαν και 20 δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και διοικητικά στελέχη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας της Φλώρινας που προσκλήθηκαν στην Σχολή.

http://crithinkedu.utad.pt/news/the-critical-thinking-day-at-florina-greece/

© 2020 eled.uowm.gr