Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

Βαϊτσάκης Αθανάσιος
Προσωπικό βιβλιοθήκης
e-mail: abaitsakis@uowm.gr
Τηλ.: 2385055052


Σεμερτσίδης Γεώργιος
Παιδαγωγική Σχολή
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ.: 2385055059

© 2018 eled.uowm.gr