Προκηρύξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση Erasmus

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας (https://erasmus.uowm.gr) προκηρύξεις που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Υπεύθυνοι του Τμήματος για το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι:
ο Παπανικολάου Αναστάσιος: apapanikolaou@uowm.gr, τηλ. 2385055032
η Γκόλια Παρασκευή: pgkolia@uowm.gr, τηλ.
και ο Τοσουνίδης Αντώνιος: atosounidis@uowm.gr, τηλ. 2385055057

© 2020 eled.uowm.gr