Προκηρύξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση Erasmus εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας (https://erasmus.uowm.gr/) οι προκηρύξεις που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
Υπεύθυνοι του Τμήματος για το Πρόγραμμα ERASMUS είναι:
ο Παπανικολάου Αναστάσιος: apapanikolaou@uowm.gr, τηλ. 2385055032
και ο Τοσουνίδης Αντώνιος: atosounidis@uowm.gr, τηλ. 2385055057

© 2020 eled.uowm.gr