Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

© 2020 eled.uowm.gr