Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Συνέλευση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης)

© 2020 eled.uowm.gr