Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου για τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την Κυριακή 19/01/2014 πλήν του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για το οποίο ισχύει μέχρι την Κυριακή 02/02/2014.


Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου για τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την Κυριακή 19/01/2014 πλήν του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για το οποίο ισχύει μέχρι την Κυριακή 02/02/2014.

Καλείται το εκπαιδευτικό προσωπικό να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τους φοιτητές που δεν έχουν αξιολογήσει τα μαθήματα που παρακολουθούν, να τα αξιολογήσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜO.ΔΙ.Π.

«Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή ή φοιτήτρια με τις απαντήσεις που έδωσε.»

Επισυνάπεται η σχετική ανακοίνωση.

 

Με εκτίμηση,

 

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μπακόλα & Σιαλβέρα, 501 00, Κοζάνη, Ελλάδα

 

© 2020 eled.uowm.gr