Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτήτριες/τες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (147/06-10-2021) τα Τμήματα του ΠΔΜ θα λάβουν μέριμνα για την παρακολούθηση των φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β΄4011, ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από την παραπάνω απόφαση, να αποστείλουν αίτημα στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:00 αναφέροντας ρητώς την κατηγορία στην οποία ανήκουν και παραθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που να το πιστοποιούν. 

Για την απόφαση του Τμήματος θα ενημερωθούν προσωπικά

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr