Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης και μετάβασης” στη ΣΚΑΕΠ στη Φλώρινα 12-13 Απριλίου 2024

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του ΠΔΜ, την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του ΠΔΜ, το Ινστιτούτο «Ανθρωπιστικών Ερευνών» του ΠΑΚΕΚ «Τήμενος» της ΣΚΑΕΠ του ΠΔΜ, το Εργαστήριο «Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών» (ΠαιΜεΚΕΠ) της ΣΚΑΕΠ του ΠΔΜ, το Εργαστήριο «Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική» της ΣΚΑΕΠ του ΠΔΜ, το «Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης» της ΣΚΑΕΠ του ΠΔΜ και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα».

© 2020 eled.uowm.gr