Ορκωμοσία Ιουλίου 2021 – πάπυροι

Ενόψει της ορκωμοσίας στις 22/7/2021, όσοι φοιτητές επιθυμούν πάπυρο, να έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους το αργότερο μέχρι και τις 25/7/2021 (οπωσδήποτε με αποστολή επώνυμης απόδειξης πληρωμής το malexiou@uowm.gr). Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα υπάρξει παράταση.

© 2020 eled.uowm.gr